Wat is een leiderschapsreis?

Een leiderschapsreis is een reis van 1 of 2 weken naar een land in ontwikkeling waarin een team van uw bedrijf aan de slag gaat in een lokaal ontwikkelingsproject en/of de wilde natuur opzoekt. Onze coaches begeleiden bij het individuele bewustwordingsproces en de groepsdynamiek die ontstaat.

De reis is onderdeel van een groter traject van voorbereiding en nazorg. Met name het laatste wordt wel eens onderschat omdat de reis dan pas echt begint, los van de warmte en de eenheid die de teamleden hebben ervaren.

Waar?

De afgelopen 14 jaar hebben wij contacten opgebouwd met ontwikkelprojecten in Sri Lanka, Thailand, Zuid Afrika, Uganda, Guatemala, Peru.

Benodigdheden:

Tijd: minimaal 5 werkdagen plus losse dagen voor en na de reis

Visie: uw organisatie excelleert omdat uw mensen durven te leren en fouten mogen maken, vanuit bezieling werken en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Investering: vanaf 2500 euro per deelnemer

Moed: ja, het vergt moed en lef om back to basics te gaan en te kiezen voor een Leiderschapsreis

Interesse: open staan voor andere culturen en waarden en willen leren

Betrokkenheid: betrokken bij de wereld om ons heen en doordrongen van de zin van mondiale ontwikkeling

Flexibiliteit: we zijn in een land in ontwikkeling en daar gaan de zaken altijd anders dan gepland.

Vertrouwen: wij zorgen voor voorbereiding, begeleiding, accommodatie en een programma en we hebben veel ervaring. De rest is aan het team.

Voorbeelden:

Leiderschapsreis Sri Lanka samen met Sarvodaya:

Deze bijzondere organisatie bestaat al 60 jaar en gaat uit van gemeenschapsvorming en ontwikkeling vanuit dorpsnivo. Zij maakt hierbij gebruik van een zogenaamde shramadana. Dat is een gemeenschappelijke activiteit ten behoeve van de gemeenschap waarbij alle dorpelingen betrokken zijn. Denk aan het schoonmaken van de infrastructuur, het bouwen van een dorpshuis of verbeteren van een school. Sarvodaya is werkzaam in 17.000 dorpen door heel Sri Lanka.

De unieke onderdelen van deze reis zijn:

  • kennismaking met de visie en organisatiestructuur van een grassroots organisatie
  • kennismaking met meditatie en spiritualiteit
  • meedraaien in een shramadana. Neem je het voortouw? Kijk je het aan? Zoek je naar efficiency of geniet je meer van het proces. Dit is een prachtig voorbeeld van bewustwording in de praktijk. In de middagen zijn er gezamenlijke workshops met lokale mensen waarbij we de thema’s dromen en kwaliteiten inzetten en gebruik maken van tekenen, fotografie, muziek of dans.
  • overnachten in een van de aangesloten dorpen bij een lokale familie.

Leiderschapsreis Zuid Afrika samen met Sithand'Izingane

Op deze reis werk je samen met de staff en jongerengroep van deze unieke organisatie die zich inzet voor de kinderen en hun ouders van een township nabij Johannsburg. Zij doet dit al ruim 20 jaar op een bijzonder verbindende en liefdevolle manier. Daarnaast is er een belangrijk deel in het programma gewijd aan de natuur en wat de natuur ons leert. Voor dit onderdeel werken we samen met de Wilderness Leadership School.

Unieke onderdelen van deze reis zijn:

  • een 3-daagse wildernesstrail waarin je helemaal back to basics gaat en een diepgaand contact met de natuur ervaart.
  • verblijf bij de lokale fieldworkers thuis in de township. Hier krijg je respect voor hoe mensen overleven, de manier waarop ze samenwerken en de power.
  • als buddy trek je op met een jongere die bij het project betrokken is. Je leert van elkaar en met elkaar door een aantal dagen met elkaar op te trekken en een aantal workshops te doen over persoonlijke ontwikkeling.