Hoe werkt het?

 Zoals elke reis, begint ook deze reis met een oproep. Er is een verlangen, er kriebelt iets, er broeit iets, er gaat iets niet goed, er moet iets gebeuren. Het woord leiderschap of teamontwikkeling valt. Er wordt gezocht naar invulling. Als u zo ver bent kom ik graag bij u op de koffie of als gastspreker.

 

 

 U formeert een team of geeft uw mensen of teams de gelegenheid om zich als geïnteresseerde aan te melden voor een Leiderschapsreis. Medewerkers zijn overigens van harte welkom om individueel mee te gaan op een Leiderschapsreis van Commundo met vaste data. Zie hiervoor de aparte website:>>

 

 

 Er volgt een nadere kennismaking tussen onze coaches en een of meerdere beslissers van uw bedrijf. Keuzes worden besproken en gemaakt over waarom, wat, wanneer, hoe en wie? U ontvangt een offerte  van Commundo.

 

 

 Het team wordt geformeerd en er vinden voorbereidingen plaats in de vorm van een persoonlijke intake en groepsbijeenkomsten. Persoonlijke- en teamdoelen worden gedeeld geformuleerd. Logistiek wordt geregeld. We gaan op reis.

 

Tijdens de reis vinden individuele- en groepscoachingsgesprekken en opdrachten plaats. De natuur, de ontmoetingen, het verblijf bij de gastgezinnen, de stilte, het is allemaal input voor de innerlijke reis van de deelnemers. De coaches zorgen voor veiligheid, vertrouwen en bewustwording. Helemaal afgestemd op wat zich ontvouwt en past bij de groep en de individuele deelnemers. Daarom is het ook geen training maar een prachtige vorm van ervarend leren die de deelnemers zowel persoonlijk als als team in beweging brengt. 

 

 Thuiskomen, evalueren, vieren, communiceren, verhalen delen. Persoonlijke- en teamdoelen herijken en vastleggen.

 

 Persoonlijke- of teamcoaching of intervisie door onze coaches waarbij de gestelde doelen en te behalen resultaten centraal staan.

We keep moving forward:

 

  • Leiderschapsreis Sri Lanka met Commundo Coaching
    Interculturele uitwisseling tijdens de workshops met de lokale staff